GYIK

A gyakran ismételt kérdések (GYIK) menüpontban a Polgármesterek Szövetségéről szóló leggyakoribb kérdésekre találhat választ. Az itt szereplő információk éppúgy szólnak a Polgármesterek Szövetsége iránt általánosságban érdeklődő embereknek, mint ahogy az egy adott információ után kutató Covenant aláíróknak, támogatóknak és koordinátoroknak is. A GYIK-ek rendszeresen frissítésre kerülnek, hogy a Covenant Közösségből érkező, lehető legrelevánsabb kérdéseket tükrözzék.

Használja a jobb oldali menüt, hogy gyorsan megtalálja az Ön által keresett választ!

Amennyiben nem szerepel a kérdése a listában, lépjen kapcsolatba a Covenant Helpdeskkel az info@eumayors.eu címen!


A POLGÁRMESTEREK KLÍMA- ÉS ENERGIAÜGYI SZÖVETSÉGE - EURÓPA

Mi a Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetsége?

Az Európai Bizottság 2008-ban indította útjára a helyi és önkormányzati hatóságok klíma- és energia-ügyi cselekvését ösztönző első - és a mai napig a legambiciózusabb - kezdeményezését. A városok a Polgármesterek Szövetsége tagjaként a fenntartható energiával kapcsolatos intézkedéseket hoznak - beleértve az energiahiány enyhítését, az éghajlatváltozás mérséklését és a jobb jövő biztosítását a városok polgárai számára. A kezdeményezés kezdeteiről és fejlődéséről itt olvashat bővebben.


A Polgármesterek Szövetsége az önkéntes alapú (ingyenes) kezdeményezés, amely a helyi hatóságoknak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében, valamint a területeknek az éghajlatváltozás hatásaival szembeni rugalmassá tételében betöltendő, proaktív szerepére összpontosít. Az aláíró önkormányzatok feladata a kézzelfogható célkitűzéseket tartalmazó Fenntartható Energia- és Klímaakciótervek kidolgozása és végrehajtása.


A Polgármesterek Szövetségének jövőképe három pontra összpontosít:

 1. A területeink széntelenítésének felgyorsítása, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt maradjon.
 2. Kapacitásaink bővítése az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás érdekében, ezáltal a területek rugalmasabbá tétele.
 3. Az energiahatékonyság és területeinken a megújuló energiaforrások használati arányának növelése, így biztosítva mindenki számára a hozzáférést a biztonságos, fenntartható és megfizethető energetikai szolgáltatásokhoz.

Melyek a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezésével történő éghajlatváltozás-kezelés előnyei?

Az Európai Bizottság a teljes kezdeményezés összehangolásáért és végrehajtásáért felelős Polgármesterek Szövetségének Irodáján keresztül támogatja a Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozó helyi és önkormányzati hatóságok munkáját. Az iroda feladatai a következők:

 • kapacitások kiépítése az éghajlatváltozás mérséklése és a hozzá történő alkalmazkodás céljából,
 • személyre szabott adminisztratív és technikai segítségnyújtás az elkötelezett ügyfélszolgálati munkatársaknak köszönhetően,
 • az aláírók tájékoztatása az EU finanszírozási és képzési lehetőségeiről események és webes szemináriumok révén, az eredmények és helyes gyakorlatok elősegítése nemzetközi szinten,
 • valamint a közösség számára szakértőkkel és kollégákkal történő nemzetközi együttműködés felajánlása.

A Szövetség tagjai az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) révén a legmagasabb szintű technikai támogatást élvezhetik, amely a cselekvési terveket értékelve, személyre szabott jobbító javaslatokkal látja el őket. A JRC a technikai kérdésekkel foglalkozó ügyfélszolgálattal rendelkezik, valamint műszaki útmutatókat állít össze a Szövetség tagjai számára. A JRC által az aláírók cselekvési tervein keresztül összegyűjtött információk szintén hasznosak az európai politika tájékoztatása céljából.


Az Európai Bizottság emellett a pénzügyi források programok révén történő mozgósítását, valamint a kezdeményezés európai szintű politikai támogatását is vállalta, továbbá kiegészítő pénzügyi lehetőségeket és biztosít a Szövetség tagjainak.


A Szövetség tagjai nemzetközi szinten láthatóvá válnak, hiszen az európai és a globális Polgármesterek Szövetsége honlapokon egyaránt kapnak egy-egy saját profilt. Az aláírók a nemzetközi kapcsolatépítési lehetőségekből és kapacitás-építő eseményekből is profitálhatnak.


A Szövetség tagjainak rendelkezésére áll egy bármikor hozzáférhető, díjmentesen használható jelentési platform (MyCovenant). A platformon keresztül, az emissziókataszterek összehasonlításával időben könnyedén nyomon követhetők a folyamatok, valamint követhetők az elért eredmények és az erőfeszítések. A platform tanulási eszközként is szolgál az olyan széles körű forrásoknak köszönhetően, mint a technikai e-learning modulok (elérhető 5 nyelven), a legújabb rendelkezésre álló erőforrásokat tartalmazó könyvtár és a közösség többi tagjával folytatott kommunikációt biztosító vitafórumok.

Melyek a Polgármesterek Szövetségének kötelezettségvállalásai?

A Polgármesterek Szövetségének kötelezettségvállalásai az Európai Unió éghajlat- és energiapolitikai keretéhez -, azon belül az Európai Unió úgynevezett éghajlati és energiacsomagjához, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló uniós stratégiához kapcsolódnak.


A Polgármesterek Szövetségének kötelezettségvállalásai:

 • a CO2 és más üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legalább 40%-os csökkentése 2030-ra
 • az ellenálló képesség növelése az éghajlatváltozás hatásaival szemben
 • valamint az energiaszegénység enyhítése.

Milyen intézkedéseket kell hozni a Szövetség kötelezettségvállalási alapján?

A Polgármesterek Szövetségének kötelezettségvállalásai alapján, a Fenntartható Energia- és Klímaakciótervek, valamint az aláírók által készített, kapcsolódó ellenőrző jelentések révén fogalmazhatók meg a konkrét intézkedések. Az aláíróknak először az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék (BEI) és az Éghajlati kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés (RVA) elkészítésével mérik fel a helyi összefüggéseket. Második lépésként, a BEI és az RVA eredményei alapján kidolgozzák akciótervüket, továbbá meghatározzák az összefüggő hatáscsökkentési és alkalmazkodási intézkedéseket. A harmadik lépésben elkészítik a monitoring jelentéseket. Konkrétabban: az aláírók vállalják, hogy a MyCovenant felületen kidolgozzák és benyújtják az alábbi dokumentumokat:

 • A hosszú távú elképzeléseket magában foglaló stratégia, amely tartalmazza többek között az éghajlati alkalmazkodási és csökkentési célokat és célkitűzéseket (a Polgármesterek Szövetségéhez történt hivatalos csatlakozástól számított 2 éven belül).
 • Az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék (BEI), amely számszerűsíti az elfogyasztott energiát, és ezzel együtt az aláíró területén mért kibocsátást (2 éven belül).
 • A kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés (RVA), amelyben azonosítják és értékelik az éghajlati kockázatokat és a veszélyeztetett ágazatokat (2 éven belül).
 • A mérséklés és az alkalmazkodás jegyében tett intézkedések (legalább 3 fő hatáscsökkentő intézkedés 2 éven belül, és legalább 3 fő alkalmazkodási intézkedés 4 éven belül).
 • Ellenőrző jelentések az intézkedések végrehajtásáról (a cselekvési terv benyújtása után 2 évente), valamint a kibocsátásokról (a cselekvési terv benyújtása után 4 évente).

Melyek a minimális jelentési követelmények?

A minimális jelentési követelmények a cselekvési tervben és az ellenőrző jelentésekben található kötelező adatokra vonatkoznak, melyeket az aláíróknak a MyCovenant felületen kell benyújtaniuk.


Kérjük, hogy további részletekért olvassa el a Covenant jelentési iránymutatásokat.


Megjegyzés: A Polgármesterek Szövetsége 2020-as céljait teljesítő aláírók és az „Alkalmazkodó polgármesterek” aláírói (azaz a 2015 októbere előtt csatlakozott önkormányzatok) számára a jelentési követelmények változatlanok maradnak, azaz az ellenőrző jelentések kétévenkénti benyújtására vállaltak kötelezettséget. Azonban ezen aláírókat határozottan arra ösztönözzük, hogy a 2030-as célokkal történő összehangolás érdekében újítsák meg Covenant kötelezettségvállalásaikat, mivel ez nem automatikusan történik.


Ennek módját az alábbi részből ismerheti meg:


A helyi önkormányzat már aláíró. Hogyan újíthatom meg a Covenant kötelezettségvállalásokat?


LEGYEN ÖN IS A POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGE KÖZÖSSÉG TAGJA

Ki csatlakozhat az európai Polgármesterek Szövetségéhez?

Bármely, Európában található település helyi önkormányzata csatlakozhat az európai Polgármesterek Szövetségéhez, függetlenül a település lakóinak számától, amennyiben azt egy választott helyi tanács vagy azzal egyenértékű, választott tagokból álló döntéshozó testület képviseli.


Ennek módját az alábbi részből ismerheti meg:


Hogyan csatlakozhat egyéni aláíróként?

A területileg szomszédos helyi önkormányzatok aláírói csoportként, közös cselekvési terv előkészítése céljából csatlakozhatnak a Polgármesterek Szövetségéhez.


Ennek módját az alábbi részből ismerheti meg:


Hogyan csatlakozhat aláírói csoportként?

Hogyan csatlakozhat egy helyi önkormányzat a Covenant kezdeményezéshez?

A helyi önkormányzatok bármikor, határidő nélkül csatlakozhatnak a kezdeményezéshez!


Nem szükséges, hogy az aláíró a kezdeményezéshez történő csatlakozás előtt már cselekvési tervvel rendelkezzen.


A polgármesterek a Covenant of Mayors Ceremonies keretében szimbolikus aláírásukkal szentesíthetik a Covenant kötelezettségvállalásaikat és a Covenant közösséggel történő hálózatépítést.

Van-e fizetendő díj a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezéshez kapcsolódóan?

Nincs. A Polgármesterek Szövetsége egy alulról felfelé induló, önkéntes kezdeményezés, amely nem jár részvételi díjjal.

Hogyan csatlakozhat egyéni aláíróként?

A kezdeményezéshez mindössze három lépésben csatlakozhat:

 1. Az önkormányzat képviselőtestülete (vagy az azzal egyenértékű döntéshozó szerv) elfogadja a Covenant kötelezettségvállalási dokumentumot
 2. Ön kitölti a (z Ön anyanyelvén elérhető) Covenant adhéziós űrlapot, a település polgármestere pedig aláírásával látja el
 3. Ön regisztrálja a helyi önkormányzatot a MyCovenant felületen.

 

A Polgármesterek Szövetségének európai irodája a regisztráció és a feltöltött dokumentumok ellenőrzését követően jóváhagyja az Önök részvételét. A kérelem jóváhagyását követően Ön megkapja a MyCovenant felületre történő belépéshez szükséges hitelesítő adatokat.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a helyi önkormányzat nem lesz azonnal látható a Szövetség honlapján, mivel az aláírók listája időszakosan frissül.

A helyi önkormányzat már aláíró. Hogyan újíthatom meg a Covenant kötelezettségvállalásokat?

Ha Ön már 2015 októbere előtt csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, vagy ha az „Alkalmazkodó polgármesterek” program aláírója, és továbbra is a Polgármesterek Szövetségéhez szeretne tartozni, akkor a 2030-ra kitűzött célokkal történő összehangolás érdekében, az alábbi három lépésben meg kell újítania a kötelezettségvállalásokat:

 

           

Ha szeretné megújítani a Covenant iránti elkötelezettségét, és a csatlakozás módját egyéniről aláírói csoportra módosítaná, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@eumayors.eu e-mail címen.

Az „Alkalmazkodó polgármesterek” kezdeményezés aláírója vagyok. Mit kell tennem?

Az „Alkalmazkodó polgármesterek” kezdeményezés megszűnt. Az „Alkalmazkodó polgármesterek” kezdeményezés korábbi résztvevői automatikusan csatlakoztak a Polgármesterek Szövetségéhez, amikor a két kezdeményezés 2015-ben egyesült. A jelentéstételi követelmények ugyanazok, amelyek a kezdeményezéshez történő csatlakozás időpontjában a kötelezettségvállalási dokumentumban megtalálhatók voltak. Ez pontosabban azt jelenti, hogy kötelezettséget kell vállalni a helyi alkalmazkodási stratégia kidolgozására és/vagy a megfelelő ágazatokban történő alkalmazkodás érvényesítésére két éven belül, továbbá kétévente ellenőrző jelentéseket kell készíteni. Arra bátorítjuk Önt, hogy fontolja meg a Polgármesterek Szövetsége 2030-as célkitűzéseinek vállalását.


Ennek módját az alábbi részből ismerheti meg:


A helyi önkormányzat már aláíró. Hogyan újíthatom meg a Covenant kötelezettségvállalásokat?

Hogyan csatlakozhat aláírói csoportként?

A Közös Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet kifejezetten az egyazon földrajzi területen található kisebb, jelzetten kevesebb, mint 10.000 lakosú települések számára dolgoztuk ki a területi folytonosság biztosítása érdekében.


A közös cselekvési terv kidolgozásához kétféle opció áll rendelkezésre:

 • a csoport valamennyi aláírója egyénileg vállalja, hogy 2030-ra legalább 40%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását. Minden aláíró köteles a MyCovenant felületen található egyéni profiljában benyújtani a cselekvési tervét. A csoport valamennyi tagja fel kell, hogy töltse a cselekvési tervét a saját egyéni profiljába, és a dokumentumot minden egyes települési önkormányzatnak jóvá kell hagynia.
 • a csoport valamennyi aláírója közösen vállalja, hogy 2030-ra legalább 40%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását. A csoportnak csak egy cselekvési tervet kell feltöltenie a MyCovenant felületre. A csoport tagjai közös cselekvési terv dokumentumot töltenek fel, és a csoport valamennyi tagját magába foglalja, ezért azt valamennyi települési önkormányzatnak jóvá kell hagynia.


Az „aláírók csoportját” mindkét esetben határozottan arra bátorítjuk, hogy jelöljenek ki egy olyan szervet/hatóságot, amely koordinálja a munkát a cselekvési terv kidolgozása és végrehajtásának folyamata során. A csoport vagy a tartomány/régió önkormányzatainak egyike töltheti be a hivatalos Covenant koordinátor szerepét (a Covenant koordinátorok listáját lásd itt).

Hogyan kell kitölteni a csoportom profilját?

 • Valamennyi helyi önkormányzat megvitatja és elfogadja a Covenant kötelezettségvállalási dokumentumot.
 • Az 1. opció esetében valamennyi helyi önkormányzat kitölti a csatlakozási űrlapot (csak angol nyelven).
 • A 2. opció esetében az egész csoportra vonatkozóan csak egy csatlakozási űrlapot kell kitölteni (csak angol nyelven)
 • Regisztrálja a csoportot a „kötelezettségvállalás külön” (1. opció) vagy a „kötelezettségvállalás közösen” (2. opció) kiválasztásával, majd válassza ki a csoport nevét, nevezze meg a csoport fő kapcsolattartóját (pl. a helyi önkormányzatok egyikét), majd töltse fel a csatlakozási űrlapokat az 1. opció esetén, illetve egy csatlakozási űrlapot a 2. opció esetén, valamint lehetőség szerint a helyi önkormányzatok határozatainak másolatát.
 • Miután minden tag regisztrált, adja hozzá őket a csoporthoz.

 

A Polgármesterek Szövetségének európai irodája fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a kérelmet, amennyiben az nem felel meg a jogosultsági feltételeknek.

Hogyan újíthatom meg az aláírók csoportjának kötelezettségvállalását?

Ha az aláírói csoport a csoport tagjainak és a kötelezettségvállalás típusának (pl. 1. vagy 2. opció) módosítása nélkül szeretné megújítani a Covenant kötelezettségvállalást, akkor kérjük, kövesse az itt leírt lépéseket:


A helyi önkormányzat már aláíró. Hogyan újíthatom meg a Covenant kötelezettségvállalásokat?


Ha az aláírói csoport szeretné megújítani a Covenant kötelezettségvállalásait, és megváltozott a csoport tagjainak összetétele, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@eumayors.eu e-mail címen.


A POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGE KEZDEMÉNYEZÉS TÁMOGATÁSA

Mi a Polgármesterek Szövetségének európai irodája?

Az Európai Bizottság által alapított Polgármesterek Szövetsége - Európai Iroda (CoMO) felel az általános koordinációért és a kezdeményezés megvalósításáért. A CoMO a regisztrációs eljárástól egészen a cselekvési terv kidolgozásáig és jelentéséig segíti a Covenant közösség munkáját. A CoMo-t az európai hálózatok és szövetségek konzorciuma kezeli, akik képviselik a helyi és regionális önkormányzatokat: tagjai az Energy Cities, CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE és az ICLEI Europe. A CoMO a kezdeményezés végrehajtása érdekében szorosan együttműködik az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával.

Mi a Polgármesterek Szövetsége irodájának a feladata?

A Polgármesterek Szövetsége irodája a Polgármesterek Szövetsége közösség elsődleges felületeként működik. Céljai:

 • A csatlakozási és a regisztrációs folyamatban segíti a helyi önkormányzatokat a kezdeményezésben történő részvételben.
 • Útmutatók, webináriumok és workshopok révén bővíti az aláírók kapacitását.
 • Adminisztratív és technikai kérdésekre válaszol.
 • Támogatja a kommunikációs és promóciós tevékenységeket.
 • A Covenant koordinátorokat és a Covenant támogatókat összehozza az aláírókkal.
 • A cselekvési tervek értékelése céljából kapcsolatot tart a Közös Kutatóközponttal.
 • A Polgármesterek Szövetsége közösségen belül elősegíti a hálózatépítési tevékenységeket.

Hogyan érhető el a Covenant ügyfélszolgálat?

Ügyfélszolgálatunk a Polgármesterek Szövetsége teljes folyamatában támogatást nyújt az aláírók számára, a regisztrációtól és a kötelezettségvállalás megújításától kezdve az adatok MyCovenant felületén történő beviteléig, a cselekvési tervek és az ellenőrzés céljából. Az ügyfélszolgálat e-mailen (info@eumayors.eu) és telefonon keresztül (+32 2 646 84 24) érhető el.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ügyfélszolgálat nem nyújt előzetes értékelése az Ön cselekvési tervére vonatkozóan. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja időben hivatalos visszajelzést küld az aláíróknak.


Az olasz nyelvű aláírók számára a nemzeti ügyfélszolgálat e-mailen (info@eumayors.eu) és telefonon (+39 075 852 04 29) érhető el.


A Coordinators’ helpdesk a Covenant koordinátorok számára van fenntartva, és e-mailen érhető el (coordinators@eumayors.eu).


A Supporters’ helpdesk a Covenant támogatók számára van fenntartva, és e-mailen érhető el (supporters@eumayors.eu).


Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja két technikai ügyfélszolgálatot hozott létre a módszertani követelményekkel vagy a Közös Kutatóközpont visszajelzési jelentéseivel kapcsolatos, konkrét kérdések számára.

Hol található technikai és pénzügyi támogatás a cselekvési terv kidolgozásához?

Ha egy aláírónak nem állnak rendelkezésére technikai és pénzügyi források a cselekvési terv elkészítéséhez, akkor javasoljuk, hogy a régiójukban/országukban található Covenant koordinátorokhoz vagy a támogatókhoz forduljanak.

 


A cselekvési tervre vonatkozó technikai iránymutatásért kérjük, olvassa el az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által a Covenant aláírók számára kidolgozott kézikönyvet:


1. rész - A SECAP folyamat, lépésről-lépésre a kis széndioxid-kibocsátású és éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló városok felé, 2030-ig


2. rész - Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék (BEI) és Éghajlati kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés (RVA)


3. rész - Politikák, kulcsfontosságú intézkedések, helyes gyakorlatok a klímaváltozás hatásainak csökkentésére és az ahhoz történő alkalmazkodásra vonatkozóan, valamint a SECAP(-ok) finanszírozása


Helyi, regionális és európai szinten számos finanszírozási forrás áll rendelkezésre, beleértve a helyi önkormányzatok saját forrásait, a helyi partnerek erőforrásait, a köz- és magánszféra partnerségeit, valamint az önkormányzati, regionális és nemzeti támogatásokat. Ha többet szeretne megtudni az európai finanszírozási lehetőségekről, akkor kérjük, látogassa meg weboldalunk finanszírozási lehetőségekre vonatkozó részét.

 

Mi is az a Covenant koordinátor?

A Covenant koordinátorok olyan közigazgatási szervek, amelyek stratégiai útmutatást, anyagi és szakmai támogatást nyújtanak a Covenant aláíróinak és a kezdeményezéshez csatlakozni kívánó önkormányzatoknak.

 • Covenant területi koordinátorok decentralizált hatóságok lehetnek, például régiók, tartományok vagy helyi hatósági társulások,
 • Covenant nemzeti koordinátorok nemzeti köztestületek lehetnek, például minisztériumok vagy nemzeti energiaügynökségek.

A Covenant koordinátorok listája itt érhető el.

Mi a Polgármesterek koordinátorainak a feladata?

Az Európai Bizottság fontos szövetségesként ismeri el őket, akik kötelezettségvállalásaik teljesítésében támogatják a Covenant aláírókat és növelik a Covenant hatását.


A Covenant koordinátorok jellemző feladatai a következők:

 • A Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás hirdetése.
 • Szakmai és stratégiai segítségnyújtás az aláíró önkormányzatoknak, a saját cselekvési tervek kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében.
 • Pénzügyi támogatás nyújtása az aláírók számára, lehetőleg közvetlen finanszírozás (ösztöndíjak, támogatások, stb.) formájában, valamint technikai támogatás például az emberi erőforrások elosztása révén, vagy külön irodában, vagy CO2 kibocsátási leltár vezetésével és/vagy éghajlati kockázatértékelés készítésével, továbbá cselekvési terv előkészítésével és végrehajtásával.
 • Támogatási tapasztalat és ismeretek megosztása a (már létező és potenciális) aláírókkal.
 • Partnerségi együttműködés más Covenant nemzeti/területi koordinátorokkal és támogatókkal az együttes fellépés elősegítése érdekében.
 • Részvétel a Polgármesterek Szövetségének tevékenységeiben és kapcsolódó események szervezése a kezdeményezés népszerűsítése érdekében.
 • Rendszeresen jelentéstétel a Polgármesterek Szövetsége Irodája felé legalább kétévente, az aláírók támogatása érdekében végzett tevékenységekről és a Covenant stratégiai végrehajtásában történt részvételről.

A Polgármesterek Szövetsége Irodája a fent említett kötelezettségvállalások be nem tartása esetén felfüggeszti a Covenant koordinátorok részvételét a kezdeményezésben.

A gyakorlatban hogyan történik a Covenant koordinátorok kezdeményezésbe történő bevonása? Mik az előnyei?

A Covenant koordinátori státusz sokféle előnyt jelent:

 • Támogatás és elismerés az Európai Bizottságtól.
 • Nagyfokú nemzetközi ismertség, különösen az akciók Covenant honlapján való hirdetése által.
 • Hálózatépítés, tapasztalatok és ismeretek megosztása az európai partnerekkel.
 • Tudományos és szakmai visszajelzés a kifejlesztett eszközöket és módszereket illetően.
 • Kifejezetten a célt szolgáló munkacsoportokon, műhelymunkákban és más tapasztalatcserét végző platformokon való részvétel.
 • A területi fejlődés konszolidációja és a helyi és a többszintű kormányzás erősödése

A Covenant koordinátor a gyakorlatban hozzáférést kap az úgynevezett „MyCovenant” jelszóval védett területhez, ahol információk és kulcsfontosságú adatok oszthatók meg, valamint a tapasztalatcserére is lehetőség van.


A koordinátor a MyCovenant felületen keresztül:

 • Aktualizálhatja saját profilját, valamint az aláírók kapcsolódó profiljait is.
 • Nyomon követheti az aláírók előrehaladását (pl. cselekvési terv, monitorozás).
 • 18 hónapos határidő-hosszabbítást kérhet az aláírók cselekvési tervei számára. Olvassa el a Hogyan kérjen határidő-hosszabbítást a cselekvési tervhez? című részt.
 • 18 hónapos határidő-hosszabbítást kérhet az aláírók számára a felügyeleti jelentések benyújtásához.
 • Publikálhatja a jó gyakorlatokat (pl. a legfontosabb végrehajtott intézkedéseket) a Covenant közösség felé, és azon túl is.
 • A Capacity-sharing Cornerben hasznos erőforrásokat tölthet fel és oszthat meg, valamint vitafórumokon vehet részt.
 • Eseményeket tehet közzé a naptárban.
 • Hálózatot építhet ki a Covenant közösséggel (fórumok, webináriumok, események útján), és ihletet kaphat azok tevékenységeiből.

Hogyan lehet koordinátornak jelentkezni?

Amennyiben Ön hivatalos Covenant koordinátorrá szeretne válni, akkor kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

 • Töltse ki a regisztrációs űrlapot.
 • Az alkalmasság megerősítését követően a Coordinators Helpdesk elküldi Önnek a kötelezettségvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozatot ki kell töltenie, alá kell írnia, majd vissza kell küldenie a coordinators@eumayors.eu e-mail címre.
 • A megfelelően kitöltött és aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat átvételét követően a Polgármesterek Szövetségének Irodája létrehoz Önnek egy online profilt, amely lehetővé teszi, hogy aktívan részt vegyen a Polgármesterek Szövetsége közösség munkájában, és segít Önnek abban, hogy jobban támogathassa az Önhöz kapcsolódó aláírókat.

Ha kérdése van, kérjük, forduljon a Coordinators Helpdeskhez a coordinators@eumayors.eu e-mail címen.

Hogyan lehet aláírókat kapcsolni a koordinátor profiljához?

Az aláírók eldönthetik, hogy a regisztrációs eljárás során a saját profiljukat összekapcsolják-e a koordinátori profillal.


Az aláírók az ügyfélszolgálatnak küldött írásbeli kérelem útján is csatlakozhatnak a koordinátor profiljához (info@eumayors.eu).

Hogyan újíthatja meg kötelezettségvállalásait Covenant koordinátorként?

Ha Ön 2015 előtt írt alá kötelezettségvállalási nyilatkozatot, akkor Önnek nem kell megújítani kötelezettségvállalását. Az Önhöz tartozó aláírókat azonban arra kell bátorítania, hogy ambícióik aktualizálása érdekében újítsák meg kötelezettségvállalásaikat.


Ha Ön szeretné megújítani kötelezettségvállalásait, akkor kérjük, kövesse az alábbi szakaszban leírt lépéseket:


Hogyan lehet koordinátornak jelentkezni?

Mi is az a Covenant támogató?

A Covenant támogatók helyi és regionális önkormányzati szövetségek, hálózatok, tematikus helyi és regionális ügynökségek és nonprofit szervezetek, amelyek képesek hirdetni a Polgármesterek Szövetségét, valamint mobilizálni és támogatni a tagjaikat a Polgármesterek Szövetsége célkitűzéseinek elérése érdekében. Érdekképviseleti, kommunikációs és hálózati tevékenységeket végeznek a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezés népszerűsítése érdekében, és támogatják az aláíróik kötelezettségvállalásait.


A Covenant támogatók listája itt található.

Mi a Covenant támogatók feladata?

A Covenant támogatók szabályozási, jogszabályi és pénzügyi keretekkel kapcsolatos ismereteikkel ideális helyen vannak ahhoz, hogy személyre szabott tanácsokat nyújthassanak az aláíró tagoknak, és más kezdeményezésekkel szinergiát találjanak. Technikai szakértői szolgáltatásokat is biztosítanak a Covenant aláírók számára.


A Covenant támogatók feladatai közé az alábbiak tartoznak:

 • A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezésének hirdetése, már létező és potenciális aláírók mobilizálása által (például a Covenant promóciós anyagainak országos és regionális kontextushoz történő hozzáigazítása, valamint azok hírlevelekben, weboldalakon, workshopokon és egyéb eseményeken történő terjesztése útján).
 • A Polgármesterek Szövetsége aláíró támogatása és részükre történő tanácsadás.
 • Az ismeretek, tapasztalatok, jó gyakorlatok, eszközök vagy releváns források Covenant aláírókkal való cseréjének és megosztásának támogatása.
 • Partnerkapcsolatok kialakítása más Covenant támogatókkal és országos/területi koordinátorokkal, aláírókkal és egyéb felekkel, akik részt vesznek a Polgármesterek Szövetségéhez kapcsolódó intézkedésekben, a közös cselekvés és az együttes fellépés elősegítése érdekében.
 • Az általa támogatott aláírók fenntartható energiával és éghajlati alkalmazkodással kapcsolatos tevékenységeinek segítése.
 • Részvétel a Polgármesterek Szövetsége tevékenységeiben, valamint a Polgármesterek Szövetségének népszerűsítése szempontjából fontosabb események azonosítása.
 • Rendszeresen jelentéstétel a Polgármesterek Szövetsége Irodája felé legalább kétévente, a kezdeményezés részeként végzett tevékenységekről és a Covenant stratégiai végrehajtásában történt részvételről.

A Polgármesterek Szövetsége Irodája a fent említett kötelezettségvállalások be nem tartása esetén felfüggeszti a Covenant támogatók részvételét a kezdeményezésben.

A gyakorlatban hogyan vonják be a Covenant támogatókat a kezdeményezésbe? Mik az előnyei?

A Covenant támogatói státusz sokféle előnyt jelent:

 • Támogatás és elismerés az Európai Bizottságtól.
 • Nagyfokú nemzetközi ismertség, különösen az akciók Covenant honlapján való hirdetése által.
 • Hálózatépítés, tapasztalatok és ismeretek megosztása az európai partnerekkel.
 • Kifejezetten a célt szolgáló munkacsoportokon, műhelymunkákban és más tapasztalatcserét végző platformokon való részvétel.
 • Végül, de nem utolsósorban a területfejlesztés és a helyi önkormányzat erősítése.

A Covenant támogató szervezete a gyakorlatban hozzáférést kap az úgynevezett „MyCovenant” jelszóval védett felülethez, ahol információk és kulcsfontosságú adatok oszthatók meg a teljes Covenant közösséggel, valamint a segítségével növelhető a szervezet láthatósága.


A támogató a MyCovenant felületen keresztül:

 • Aktualizálhatja saját profilját.
 • Publikálhatja a jó gyakorlatokat (pl. a legfontosabb végrehajtott intézkedéseket) a Covenant közösség felé, és azon túl is.
 • A Capacity-sharing Cornerben hasznos erőforrásokat tölthet fel és oszthat meg, valamint vitafórumokon vehet részt.
 • Eseményeket tesznek közzé a naptárban.
 • Hálózatot építhet ki a Covenant közösséggel (fórumok, webináriumok, események útján), és ihletet kaphat azok tevékenységeiből.

Hogyan lehet támogatónak jelentkezni?

Amennyiben az Ön szervezete hivatalos Covenant támogatóvá szeretne válni, akkor kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

 • Töltse ki a regisztrációt itt.
 • Az alkalmasság megerősítését követően elküldik Önnek a kötelezettségvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozatot ki kell töltenie, alá kell írnia, majd vissza kell küldenie a Supporters Helpdesk számára (supporters@eumayors.eu).
 • A megfelelően kitöltött és aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat átvételét követően a Polgármesterek Szövetségének Irodája létrehoz az Ön szervezetének egy online profilt, amely lehetővé teszi, hogy aktívan részt vegyen a Polgármesterek Szövetsége közösség munkájában, és segít Önnek abban, hogy jobban támogathassa az Önhöz kapcsolódó aláírókat.


Ha kérdése van, kérjük, forduljon a Supporters Helpdeskhez a supporters@eumayors.eu e-mail címen.

Hogyan újíthatja meg kötelezettségvállalásait támogatóként?

A Polgármesterek Szövetsége támogatóinak nem szükséges megújítani kötelezettségvállalásukat. A szervezet megőrzi státuszát, és eldöntheti, hogy az aláírók 2030-ra kitűzött céljainak elérését támogatása érdekében megújítják-e kötelezettségvállalásaikat (és ha igen: mikor), valamint kidolgozzák alkalmazkodási intézkedéseiket. Mindazonáltal, az Ön műveleti területén található tagokat és aláírókat a kötelezettségvállalásaik megújítására kell ösztönöznie.


MYCOVENANT

Mi az a MyCovenant?

A MyCovenant egy online felület, amely a Covenant aláírók, koordinátorok és támogatók számára elérhető, a kezdeményezéssel kapcsolatos jelentések Polgármesterek Szövetsége Irodájának (CoMO) és az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának történő benyújtása céljából. A Szövetség adatszolgáltatási és monitoring keretrendszerének magját a „My Strategy”, „My Inventories” és a „My Actions” szakaszok képezik.

 

A MyCovenant jelentéstételi célokra történő használatáról szóló további információként kérjük, olvassa el a jelentési útmutatót.

 

A MyCovenant egy „Capacity-sharing Cornert” is tartalmaz, amely az aláírók számára lehetővé teszi az éghajlati alkalmazkodással és hatáscsökkentéssel kapcsolatos ismeretek bővítését és megosztását, valamint a tapasztalatok cseréjét az egész Covenant Közösséggel.

Hogyan lehet visszaállítani a felhasználónevemet?

Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz az info@eumayors.eu e-mail címen, és tüntesse fel az aláíró nevét és országát.

Hogyan lehet visszaállítani a jelszót?

Kérjük, az alábbi linken állítsa vissza a jelszavát: https://mycovenant.eumayors.eu/user/sign-in/password-reset


Ne küldje el személyes jelszavát az ügyfélszolgálatnak, és ne válaszoljon a platformról kapott, hitelesítő adatokat tartalmazó üzenetre. A hitelesítő adatokat tartalmazó üzeneteket ne ossza meg az ügyfélszolgálattal. Bármilyen felmerülő kétség vagy kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz az info@eumayors.eu e-mail címen.

Miért nem tudom regisztrálni a helyi önkormányzatom nevét a MyCovenant felületen?

Valószínűleg azért, mert a helyi önkormányzatot már regisztrálták a MyCovenant felületen. Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (info@eumayors.eu) a hitelesítő adatok visszakeresése céljából, feltüntetve a helyi önkormányzat és az ország nevét.

Hogyan lehet előfizetni a hírlevélre vagy leiratkozni róla?

Az előfizetés kezeléséhez kérjük, menjen a MyCovenant felületre, válassza a kapcsolat profilt (pl. polgármesterek, fő kapcsolattartó, egyéb) majd szüntesse meg a hírlevélre/hírlevelekre vonatkozó előfizetést.


A FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERV

Mi az a fenntartható energia és klíma akcióterv?

A fenntartható energia és klíma akcióterv a Szövetség tagjainak kulcsfontosságú végrehajtási eszköze. Az akcióterv hatáscsökkentési célkitűzés(eke)t és alkalmazkodási cél(oka)t határoz meg, és az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzéken (BEI), valamint a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelésen (RVA) alapul. Utóbbiak az egy adott pillanatban aktuális helyzetről nyújtanak elemzést. Ezek szolgálnak alapul az aláírók által a hatáscsökkentés és az alkalmazkodási célok elérése, továbbá az energiaszegénység enyhítése érdekében tervezett átfogó intézkedés-sorozat meghatározásához.

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozó helyi önkormányzatok vállalják, hogy a kezdeményezés hivatalos aláírását követő két éven belül akciótervet nyújtanak be.

Mi a különbség a SEAP és a SECAP között?

A SEAP a Sustainable Energy Action Plan (Fenntartható Energia Akcióterv) rövidítése. Ez a Polgármesterek Szövetségéhez 2015 októbere előtt csatlakozott aláírók végrehajtási eszköze. Az akcióterv célja az üvegházhatást okozó gázok mértékének legalább 20%-kal történő csökkentése 2020-ra.


A SECAP a Sustainable Energy and Climate Action Plan (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) rövidítése, és a Polgármesterek Szövetsége tagjainak jelenlegi végrehajtási eszköze. Az akcióterv célja az üvegházhatást okozó gázok mértékének legalább 40%-kal történő csökkentése 2030-ra, valamint az alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz és az energiaszegénység enyhítése.

Megfelelnek-e a már meglévő helyi klímaügyi és energetikai stratégiák és tervek a Polgármesterek Szövetsége által támasztott követelményeknek?

Igen. Amennyiben a már meglévő stratégiák, politikák és tervek megfelelnek a Polgármesterek Szövetsége által meghatározott minimális követelményeknek. Pontosan meg kell határozniuk a Covenant kötelezettségvállalásokat (azaz az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése 2030-ig legalább 40%-kal, alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz, valamint az energiaszegénység enyhítése), és fel kell tüntetni a kibocsátási leltárt és az éghajlati kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelést. Egy több dokumentumból készített összeállítás is elfogadható. Az információkat azonban tömör és egységes módon kell bemutatni a MyCovenant felületen.

Hol találok útmutatást a cselekvési terv kidolgozásához?

Kérjük, olvassa el a „How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)” című kézikönyvet.


1. rész - A SECAP folyamat, lépésről-lépésre a kis széndioxid-kibocsátású és éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló városok felé, 2030-ig


2. rész - Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék (BEI) és Éghajlati kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés (RVA)


3. rész - Politikák, kulcsfontosságú intézkedések, helyes gyakorlatok a klímaváltozás hatásainak csökkentésére és az ahhoz történő alkalmazkodásra vonatkozóan, valamint a SECAP(-ok) finanszírozása


Böngéssze és használja a MyCovenant felület Capacity-sharing Corner részében található 5 nyelvű e-learning szakaszt, és nézze meg a Szövetség webináriumos felvételeit az online könyvtárunkban.

Hogyan lehet benyújtani a cselekvési tervet?

A cselekvési tervet online kell benyújtani a MyCovenant jelentési platformon keresztül. Kérjük, hogy szíveskedjen tömören ismertetni a cselekvési tervdokumentumra vonatkozó információkat. A MyCovenant felületen angol nyelven kell elérhetővé tenni ezeket az információkat.

 

Az érvényes benyújtás érdekében minden kötelező mezőt kell kitölteni (a platformon zöld színnel jelezve), és fel kell tölteni legalább egy cselekvési tervdokumentumot (pl. hatáscsökkentési akciótervet / alkalmazkodásra vonatkozó akciótervet / integrált hatáscsökkentési és alkalmazkodásra vonatkozó akciótervet). A terve(ke)t megfelelő módon jóvá kell hagyatni a képviselőtestülettel vagy egy azzal egyenértékű döntéshozó testülettel. Kiegészítő dokumentumokat nem kötelező feltölteni. Valamennyi dokumentumot pdf formátumban, a nemzeti nyelven kell feltölteni, hacsak nincs elérhető angol fordítás. Sőt, úgy is dönthet, hogy a „make public” jelölőnégyzet megjelölésével nyilvánosságra hozza ezeket a dokumentumokat.

 

Ha problémákat észlel a cselekvési terv benyújtása során, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az info@eumayors.eu e-mail címen.

 

A jelentéstételi és benyújtási eljárásokkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Covenant jelentési útmutatót.

Miért vannak hiányos szakaszok a Reporting Corner-emben?

A Reporting Corner „My Overview” szakaszában az egyes jelentéstételi szakaszok teljesítésének állapota látható, a következő mutatók szerint: befejezett, befejezetlen és nem alkalmazható. Ha a rendszer befejezetlen szakaszokat észlel, akkor hibaüzenetet jelenít meg az egyes szakaszok alján. Kérjük, alaposan ellenőrizze a közölt információkat a Covenant jelentési útmutatóban foglaltaknak megfelelően, töltse ki a zöld színnel jelölt információkat, mentsen minden információt, majd kattintson a „submit” gombra.

 

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az info@eumayors.eu e-mail címen.

Feltölthetem a cselekvési tervhez tartozó Excel fájlt?

Nem. Az Excel fájl csak offline használatra szolgál, és kizárólag a cselekvési terv előkészítésének megkönnyítésére, valamint annak a MyCovenant felületen történő jelentésére szolgál. Az ebben a dokumentumban szereplő adatokat és információkat a Reporting Corner szekcióba kell továbbítani a cselekvési terv benyújtásához.

Már benyújtottam egy cselekvési tervet (SEAP-ot, a 2020. évi célkitűzéssel). Hogyan nyújthatom be az új cselekvési tervet (SECAP-ot, a 2030. évi célokkal)?

A MyCovenant felületen jelentett SECAP-ra vonatkozó információ hatályon kívül helyezi a korábbi (a benyújtáskor archivált) SEAP-beszámolókat. Gyakorlati szempontból Önnek felül kell írnia a Reporting Corner szakaszait, el kell mentenie minden bevitt adatot, majd a submit/resubmit parancsra kell kattintania.


Kérjük, olvassa el az alábbiakat is:


Hogyan lehet benyújtani a cselekvési tervet?

Mi történik, ha egy aláíró nem nyújtja be a cselekvési tervét?

Amint az a Covenant kötelezettségvállalási dokumentumban is szerepel, az aláíró felfüggesztésre kerül, amennyiben a jelzett határidőn belül nem nyújt be cselekvési tervet és teljes ellenőrzési jelentést. Az aláíró felfüggesztése esetén a Polgármesterek Szövetségének honlapján található profilja jelzi a felfüggesztés tényét. A cselekvési terv vagy a teljes ellenőrzési jelentés benyújtását követően azonban a felfüggesztés megszűnik.

 


Részlet a Covenant kötelezettségvállalási dokumentumból:

 


„Felfüggesztés meg nem felelés esetén

 


Az aláírók elfogadják, hogy a kezdeményezésben való részvételüket felfüggesztik –
a Polgármesterek Szövetségének Irodája által megküldött előzetes írásbeli értesítést követően –, amennyiben a fent említett dokumentumokat (azaz a fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési tervet és a nyomon követési jelentéseket) az előírt határidőkön belül nem nyújtják be. Ez az eljárás biztosítja a kötelezettségvállalásaikat teljesítő, más aláírókkal szembeni átláthatóságot, stabilitást és méltányosságot.”

Hogyan kérjen határidő-hosszabbítást a cselekvési tervhez?

Csak egy alkalommal kérheti a határidő meghosszabbítását. A határidő 9 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a helyi önkormányzat által nem befolyásolható körülmények késleltetik a cselekvési terv benyújtását.


Az aláíróknak a határidő meghosszabbításának kérése érdekében ki kell tölteniük a MyCovenant felületen található online késedelem kérés, amelyhez rövid indoklást is mellékelniük kell. Ha nem kap visszaigazoló e-mailt, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@eumayors.eu e-mail címen.


18 hónapos határidő-meghosszabbítás a hivatalos Covenant területi koordinátor (CTC) által támogatott aláírók számára nyújtható. Ebben az esetben a Covenant koordinátornak kell kérnie a meghosszabbítást az aláíró számára, a MyCovenant felületen található profilon keresztül.

Felfüggesztették a helyi önkormányzatomat. Mit kell tennem?

Amennyiben a helyi önkormányzatot felfüggesztették a cselekvési terv és/vagy ellenőrzési jelentés határidőn belüli benyújtásának elmulasztása miatt, akkor a felfüggesztés megszüntetése érdekében szükséges ezen dokumentumok benyújtása. Ha a közelmúltban megújította a kötelezettségvállalásait, akkor a felfüggesztés megszűnik, amint benyújtja az új cselekvési tervet (SECAP).

Mikor kerül sor a cselekvési terv kiértékelésére?

A cselekvési terv kiértékelésére általában a beadási határidőt követő 6-9 hónapon belül kerül sor. Ön az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által kidolgozott visszajelzési jelentést fog kapni.

Mit értünk a cselekvési tervek csoportos értékelése alatt?

Ha a Covenant koordinátor koordinálja a hozzá tartozó aláírók cselekvési terveit, akkor az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) a gyorsabb visszajelzés érdekében csoportosított elemzést végezhet. Ha az Ön tartománya/régiója közös megközelítést dolgozott ki annak érdekében, hogy segítse aláíróit a cselekvési terveik megvalósításában, akkor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni a Közös Kutatóközponttal a jrc-com-technical-helpdesk@ec.europa.eu és a coordinators@eumayors.eu e-mail címeken.


Kérjük, olvassa el a Csoportosított SECAP elemzésről szóló gyors referencia kézikönyvet.


MY INVENTORIES

Mi az Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék?

Az Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék (BEI) a helyi önkormányzatok közvetlen befolyása alatt álló tevékenységi ágazatokra összpontosít, az energiafelhasználás során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének meghatározása érdekében. A BEI-nek nem célja, hogy teljes legyen. Főként végleges energiafogyasztásból származó kibocsátásra összpontosít a Covenant kulcsfontosságú tevékenységi ágazatain  belül. A BEI a bázisév (a célok kitűzésének és a terv kidolgozásának referenciaéve) kibocsátásait mutatja a kibocsátás-csökkentési cél eléréséhez szükséges intézkedések azonosítása érdekében.

,br>

Az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékeléssel együtt kezdőpontként szolgál a cselekvési terv kidolgozásához.

 

Az Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék kidolgozására vonatkozó részletes tájékoztatásért olvassa el: A SECAP kézikönyv 2. része „II. rész - Az Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék”.

 

Az Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék szakasz MyCovenant felületen történő kitöltésére vonatkozóan kérjük, olvassa el Jelentési útmutatónkat.

 

Mi az a kiindulási év?

A kiindulási év az az év, amellyel összevetjük a kibocsátás-csökkentési célt. Azon aláírókat, akik szeretnék összehasonlítani a kibocsátás-csökkentésüket az uniós célokkal, arra kérjük, hogy 1990-et vegyék kiindulási évnek. A kellően megbízható adatok beszerzésével kapcsolatos nehézségek érdekében azonban javasoljuk, hogy az aláírók válasszák az azt követő legközelebbi olyan évet, amelyből átfogó és megbízható adatok állnak rendelkezésre. Ha lehetséges, a kiindulási év nem lehet később, mint 2005. Az aláírók a leggyakrabban ezt az évet használják kiindulási évként.


A Covenant aláírók által elfogadott kiindulási évek itt találhatók.

Hány ágazatra kell kitérnem az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzékemben?

A Covenant kulcsfontosságú hatáscsökkentő ágazatai:

 1. Önkormányzati épületek, berendezések és létesítmények;
 2. Szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések és létesítmények
 3. Lakóépületek
 4. Közlekedés.


Aláírónak a fenti négy kulcsfontosságú hatáscsökkentő ágazat közül legalább háromból kell adatokat jelentenie az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzékben. További ágazatokból is jelenthet adatokat.

Hol találhatók adatok az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzékhez?

Az aláírók az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék elkészítéséhez a regionális kibocsátási megfigyelőközpontoktól vagy a nemzeti hatóságoktól kérhetnek támogatást és adatokat. Az alulról felfelé irányuló megközelítés útján is gyűjthetnek adatokat energiaszámlákból, fordulhatnak az energiaszolgáltatókhoz, valamint felméréseket végezhetnek a lakosság és a vállalkozások körében, valamint kiszámíthatják a közlekedési ágazatban értékesített üzemanyag mennyiségét. Az aláírók a Covenant koordinátorokhoz, valamint a helyi és regionális energia ügynökségekhez is fordulhatnak, amelyek hasznos adatokat gyűjtenek a helyi emissziókataszterek számára.Az adatgyűjtés módszereiről további részleteket talál itt: 2. rész - Alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék (BEI) és Éghajlati kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés (RVA)

Mi az a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés?

A kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés (RVA) a vonatkozó kockázatok és gyenge pontok elemzése, amelyben értékelik az éghajlati veszélyeket és felmérik a sebezhetőséget (az egyes ágazatokra vonatkozóan), amelyek veszélyt jelenthetnek vagy károkat okozhatnak az emberekre, vagyontárgyakra, valamint a megélhetésre és a fentieket körülvevő környezetre vonatkozóan. Az értékelés foglalkozhat például az árvizekhez, szélsőséges hőmérséklethez, a hőhullámokhoz, aszályokhoz és vízhiányhoz, a viharokhoz és más szélsőséges időjárási eseményekhez, a megnövekedett mértékű vagy intenzitású erdőtüzekhez, a tengerszint emelkedéséhez és a tengerparti erózióhoz kapcsolódó kockázatokkal.

 

További információkat a kézikönyvben olvashat itt.A kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzékkel együtt kezdőpontként szolgál a cselekvési terv kidolgozásához. Fel kell venni a cselekvési tervbe, és a MyCovenant felület használatával, a cselekvési terv benyújtásával azonos szakaszban kell jelenteni (azaz a kezdeményezéshez történő csatlakozástól számított 2 éven belül), míg a frissített információt a monitoring szakaszban kell jelenteni (azaz az ellenőrzési sablon használatával, a MyCovenant felületen).

 

Az RVA-ban azonosítani kell a legjelentősebb éghajlati veszélyeket és a veszélyeztetett ágazatokat. Adott esetben az alkalmazkodási képesség és a sérülékeny csoportok is azonosíthatók és értékelhetők az elemzésben.A kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés MyCovenant felületen történő kitöltésére vonatkozóan kérjük, olvassa el Jelentési útmutatónkat.

Hány ágazatra kell kitérnem a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelésben?

Azon kiszolgáltatott ágazatok azonosítása, ahol a terület ellenálló képességének növelése szükséges, nagymértékben függ a helyi viszonyoktól. A szilárd és átfogó éghajlat alkalmazkodási stratégia ezért magában foglalja az alkalmazkodás érvényesítését az önkormányzati szolgáltatások valamennyi szempontja szerint. A Szövetségen belüli kezdeményezések szempontjából a potenciálisan veszélyeztetett szektorok: az építőipar, a közlekedés, energia, víz, hulladék, földhasználat, mezőgazdaság, biológiai sokféleség, egészség, polgári védelem, turizmus, oktatás és az IKT.


Az egyes ágazatok részletes meghatározását lásd a Jelentési iránymutatásaink V. számú mellékletében.


Minden releváns éghajlati veszélyhez legalább egy ágazatot kell választani.

Melyik eszköz támogatja a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelést?

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a Polgármesterek Szövetsége európai irodája által kidolgozott Urban Adaptation Support Tool lépésről-lépésre bemutatja a teljes alkalmazkodási ciklust, valamint a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelést (RVA). Az eszköz továbbá támogatást nyújt az RVA használatához, és a megállapításokat alkalmazkodási intézkedésekké alakítja.


Az Urban Adaptation Support Tool itt található.


KÖZÖS AKCIÓTERV

Mi a közös cselekvési terv?

A közös cselekvési terv a szomszédos helyi önkormányzatok csoportja által összeállított terv. A csoport meghatároz egy közös hosszú távú elképzelést, elkészíti az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzéket és az Éghajlati kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelést, továbbá előír egy sor, a csoport tagjainak területén foganatosítandó intézkedést. Felhívjuk figyelmét, hogy a csoport minden tagjának jóvá kell hagynia a cselekvési tervet.

Hogyan lehet benyújtani a közös cselekvési tervet?

Az „1. opció - egyéni CO2 csökkentési kötelezettségvállalás” esetén a csoport valamennyi aláírója egyénileg vállalja, hogy csökkenti a CO2 kibocsátását, ezért a cselekvési terv jelentést minden egyes tag profiljánál el kell készíteni. A MyCovenant felületen feltöltendő cselekvési terv dokumentum a csoport minden aláírójánál azonos: egyértelműen fel kell tüntetni a helyi önkormányzatok nevét, és azokat minden képviselőtestületnek jóvá kell hagynia.


Kérjük, olvassa el a Közös cselekvési tervekről szóló gyors referencia kézikönyvet.


Az 1. OPCIÓ esetén a közös cselekvési tervek egyéni és közös intézkedéseket egyaránt tartalmazhatnak. Az energia-megtakarítás és a megújuló energia termelés hatásait, valamint a CO2-kibocsátás csökkentését a közös intézkedéseknek megfelelően fel kell osztani az egyéni cselekvési terv sablonokban közös intézkedéseket vállaló települések között.


A „2. opció - megosztott CO2 csökkentési kötelezettségvállalás” esetén a csoport valamennyi aláírója közösen vállalja, hogy csökkenti a CO2 kibocsátását. Ezért szükséges, hogy a teljes csoport egy cselekvési tervet nyújtson be a profiljában. A MyCovenant felületen feltöltendő cselekvési terv dokumentum a csoport valamennyi aláíróját tekintve közös. A dokumentumban egyértelműen fel kell tüntetni a helyi önkormányzatok nevét, és a tervet valamennyi képviselőtestületnek jóvá kell hagynia.


A kibocsátás-csökkentési célokat ebben az esetben meg kell osztani a csoport tagjai között. A cselekvési terv egyéni és közös intézkedéseket egyaránt tartalmazhat, és legalább egy megosztott intézkedést magában kell foglalnia.


Az egyes helyi önkormányzatok nevét és a tervhez történő hozzájárulásukat egyértelműen fel kell tüntetni a cselekvési terv dokumentumban.ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Mi az ellenőrzési jelentés? Mik a határidők?

A folyamatos ellenőrzés bármely tervezési folyamat fontos részét képezi. Célja, hogy tisztában legyünk az alkalmazkodási és hatáscsökkentési célkitűzéseknek megfelelő folyamat eredményeivel, és hogy szükség esetén megtervezzük a korrekciós intézkedéseket.

 

A Covenant aláírók az alábbiak benyújtásával rendszeresen ellenőrzik cselekvési tervüket:

 • a cselekvési terv benyújtásától számítva kétévenként ellenőrzési jelentés az intézkedések végrehajtásának állapotáról (light monitoring)
 • valamint legalább négyévenként ellenőrzési jelentés a kibocsátásokról a monitorozott kibocsátásokra vonatkozó jegyzék (MEI) formájában, valamint az intézkedések végrehajtásának állapotáról (full monitoring).A referencia kibocsátási jegyzék kidolgozása kritikus fontosságú, mivel ezzel az eszközzel mérhetők a cselekvési terv hatásai.

 

Példa:

 

Ön 2016-ban készít egy cselekvési tervet. Önnek 2018-ban be kell nyújtania egy ellenőrzési jelentést az intézkedések állapotáról, 2020-ban pedig egy ellenőrzési jelentést és egy MEI-t, továbbá az intézkedések állapotának frissítését.

 

Mivel egy szabályos időközönként ismétlődő ciklusról van szó, ezért az ellenőrzési jelentések egymást követik. Ez lehetőséget kínál arra, hogy frissített információkat közöljünk, valamint hogy módosításokat végezzünk a klímaügyi célkitűzések elérése érdekében. Az aláírókat arra ösztönözzük, hogy rövidebb időközönként, például évente töltsék fel a MEI-ket, ha újabb adatok állnak rendelkezésre.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a teljes ellenőrzési jelentésben szükséges legalább 3 fő alkalmazkodási intézkedést és 1 energiaszegénységre vonatkozó intézkedést feltüntetni, pl. a cselekvési terv benyújtását követő 4. évben.

 

Ön igazoló dokumentumokat is feltölthet. Azonban az ezen dokumentumokban feltüntetett, fontos információkat tömören fel kell tüntetnie a MyCovenant felületen.

 

Kérjük, olvassa el a Cselekvési terv ellenőrzéséről szóló gyors referencia kézikönyvet.

 

Kérjük, további információkért olvassa el a Covenant Jelentési útmutatóját.

Hogyan kell benyújtani az ellenőrzési jelentést?

Miután bejelentkezett a MyCovenant felületre, menjen a Reporting Templates listában található Monitoring Report sorra. Az egyes szakaszok tartalmát ki kell tölteni ill. (ha alkalmazható) módosítani kell (a zöld színnel jelzett mezők kitöltése kötelező). Az ellenőrzési sablon hivatalos benyújtásához kattintson a „submit” gombra. A sablon előzetes ellenőrzésére szolgáló rendszer lehetővé teszi a hibák észlelését.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az ellenőrzési jelentés sablonban a cselekvési terv sablonhoz képest több információs mező is található. További információkért olvassa el Jelentési útmutatónkat.

 

Az ellenőrzési jelentés benyújtásának feltétele a már korában benyújtott cselekvési terv.

Benyújthatok-e ellenőrzési jelentést a 2020-as Fenntartható Energia Akciótervhez?

Igen, de csak akkor, ha még nem nyújtotta be a 2030-as cselekvési tervét. Ha Ön már benyújtott egy új cselekvési tervet (pl. SECAP-ot), akkor az ellenőrzési jelentés ciklusa az új cselekvési tervet követi, és a rendszer új határidőket kalkulál.

Milyen gyakran kell benyújtanom monitorozott kibocsátásokra vonatkozó jegyzéket?

A minimális időköz a MEI esetén minden 4. év. Az aláírókat arra ösztönözzük, hogy annyi MEI-t nyújtsanak be, amennyit csak kívánnak.

Hogyan kérjen határidő-hosszabbítást az ellenőrzési jelentés benyújtásához?

Csak egy alkalommal kérheti az ellenőrzési jelentés benyújtási határidejének meghosszabbítását. Határidő-meghosszabbításra csak a monitorozott kibocsátásokra vonatkozó jegyzéket tartalmazó ellenőrzési jelentés esetén van lehetőség. A határidő 9 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a helyi önkormányzat által nem befolyásolható körülmények késleltetik az ellenőrzési jelentés benyújtását.


Az aláíróknak a határidő meghosszabbításának kérése érdekében ki kell tölteniük a MyCovenant felületen található online késedelem kérés, amelyhez rövid indoklást is mellékelniük kell. Ha nem kap visszaigazoló e-mailt, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@eumayors.eu e-mail címen.


18 hónapos határidő-meghosszabbítás a hivatalos Covenant területi koordinátor (CTC) által támogatott aláírók számára nyújtható. Ebben az esetben a Covenant koordinátornak kell kérnie a meghosszabbítást a hozzá tartozó aláíró számára, a MyCovenant felületen található profilon keresztül.