Adaptációs erőforrások

Adaptációs Erőforrások

A Polgármesterek Szövetsége – Európai Irodája gyakran az európai és nemzeti intézményekkel, valamint a nemzeti hatóságokkal és egyéb érintett felekkel együttműködésben online és offline támogatást nyújt, valamint azt is lehetővé teszi, hogy az aláírók egymástól tanuljanak. Függetlenül attól, hogy még csak most vág bele, vagy már végrehajtja, sőt nyomon követi az alkalmazkodási tervét, a Covenant közössége rendelkezésére áll.

A szakpolitika-támogató eszközt a Bizottság azért indította el, hogy az Európai Polgármesterek Szövetsége keretében segítse a helyi és regionális hatóságokat az alkalmazkodási stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában. A soron következő tevékenységek, többek között egy nyilvános szeminárium, nemzeti munkaértekezletek, személyre szabott technikai segítségnyújtás és további szakértői tapasztalatcserék 2022 és 2023 között zajlanak majd. További információért lásd az eszközről szóló tájékoztatót.

A Polgármesterek Szövetsége – Európai Irodája és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által együttesen kifejlesztett Urban Adaptation támogatóeszköz a legfőbb adaptációs erőforrás a Covenant közösség számára. Az összes alkalmazkodási stratégia kidolgozásához és végrehajtásához szükséges lépésen végigvezet, valamint értékes útmutató anyagokat és eszközöket kínál. Az eszközt a Covenant aláíró városok tesztelték és hagyták jóvá.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Hasznos linkek

További útmutatást találhat a Covenant SECAP útmutatóban, a Covenant jelentéstételi sablon és útmutató pedig segít a Covenant aláíróknak összeállítani alkalmazkodással kapcsolatos tevékenységeiket.

A Városi alkalmazkodási térkép megtekintő célja, hogy átfogó képet nyújtson a jelenlegi és jövőbeni, klímaváltozással kapcsolatos veszélyekről, melyekkel az európai városok kénytelenek szembenézni, a városok veszélyekre vonatkozó sebezhetőségéről, valamint az azokhoz történő alkalmazkodási képességükről. A térkép megtekintő különféle forrásokból gyűjt információkat a megfigyelt és előrevetített térbeli eloszlásról és a magas hőmérsékleti értékek intenzitásáról, az árvizekről, a vízhiányról és a futótüzekről.

Nyílt platform, melyet szerteágazó szükségletek és érdekek kielégítésére terveztek és a tudomány, politika és gyakorlat területétől; az állami-, magán- és önkéntes szektoroktól; a nagyobb és kisebb szervezetekig, valamint a tudás adatbázist kínáló egyénekig; a természeti tőkéről, ökoszisztémáról és természet-alapú megoldásokról alkotott legújabb elgondolásainak tárházát kínálja.

A Covenant közösség zárt területén belül eszmeserét folyathat másokkal beszélgetős fórumokon és további anyagokat találhat a Covenant erőforrásokat tartalmazó könyvtárában. A MyCovenant egyben egy elkötelezett e-tanulási modult is kínál az alkalmazkodással kapcsolatban, illetve az egymástól való tanulást segítő eszközünknek köszönhetően másoktól is támogatást kérhet.