Illustration Finanszírozás

A jelen pont egy nem kimerítő jellegű felsorolást tartalmaz a Covenant Aláírók számára rendelkezésre álló pénzügyi programokról és kezdeményezésekről.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mo
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 ko
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

INNOVATÍV FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK

Ha elolvassa a Covenant finanszírozásról szóló Tematikus füzetében felsorolt esettanulmányokat, képet kaphat arról, hogy a Covenant többi aláírója hogyan aknázza ki ezeket és más egyéb erőforrásokat. A lap alján megtekinthető a források listája.

PDF - 3.2 Mo
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

NEMZETI ÉS REGIONÁLIS SZINTEN KEZELT EURÓPAI ALAPOK

Strukturális Alapok és Kohéziós Alap

Az Európai Kohéziós Politika három fő finanszírozási eszközre tagolódik:

 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF)
 • Az Európai Szociális Alap (ESF)
 • A Kohéziós Alap (CF)

További információk

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (EFRA) az energiahatékonyság javításáért és a megújuló energiák meglévő lakóépületekben történő felhasználásáért

 • Az egyes tagállamokban az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiák meglévő lakóingatlanokban történő felhasználására fordított kiadások az ERFA összes allokált pénzösszegeinek 4%-áig számolhatók el.
 • A tagállamoknak változtatniuk kell a jelenlegi prioritásaikon a (ERFA-tól) befolyt összegek újraallokálásához, a meglévő lakóingatlanokban végrehajtott energiatakarékossági projektek számára.
 • Az Operatív Programokhoz nem szükséges az Európai Bizottság hivatalos jóváhagyása.
 • A tagállamoknak nem kell 2013 végéig várniuk a szükséges változtatások megvalósításával.

További információk

Az Európai Bizottság ‘„A fenntartható növekedést elősegítő regionális politika Európában” című közleménye

JESSICA technikai segítségnyújtás

JESSICA – a fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés – olyan kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság és az Európai Fejlesztési Bank dolgozott ki az Európa Fejlesztési Bank tanácsával együttműködésben.

Az új eljárások szerint a tagállamok és a régiók választási lehetőséget kapnak arra, hogy a fenntartható városfejlesztés érdekében a strukturális alapok felhasználásával visszafizetendő befektetéseket végeznek egy integrált terv részét képező projektekbe. Ezek a befektetések – amelyek saját tőke, kölcsönök és/vagy garanciák formájában is megvalósulhatnak – a projektekhez a Városi Fejlesztési Alapokon és – ha szükséges – a Holding Alapokon keresztül jutnak el.

További információk

JASPERS technikai segítségnyújtás

A JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions - 12 közép- és kelet-európai tagállamot támogat a strukturális és kohéziós alapok támogatási rendszeréhez benyújtott nagyobb projektek előkészítésében. Célja a Bizottsághoz jóváhagyásra továbbított projektek minőségi és mennyiségi mutatóinak javítása. A JASPERS ingyenesen nyújt segítséget, és az elérhető alapokhoz való gyorsabb hozzáférést kívánja elősegíteni.

További információk

INTERREG IV A együttműködési program

A program a határon átnyúló együttműködést támogatja az Európai Unión belül. Célja a tapasztalatcsere javítása az európai régiók között, valamint az, hogy közös megoldásokat találjanak a felmerült problémákra. A fő elgondolás az, hogy megelőzzék a „kerék újbóli feltalálását”, és példaként gyorsabban kövessék a más helyeken megvalósított sikeres politikákat és stratégiákat. A projektek által hozzáadott értékek néha nem kézzelfoghatóak – de fejlesztik az ismeretet, képességeket, kapcsolatokat, és az új tapasztalatokat, néha kísérleti intézkedéseket és fontos befektetéseket finanszíroznak.

További információk

INTERREG IV B együttműködési programok

Kísérleti projektekre, befektetési előkészítésre és kisebb befektetésekre van lehetőség ebben az együttműködési típusban.

További információk


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÖZPONTILAG KEZELT EURÓPAI ALAPOK

INTERREG IV C & URBACT együttműködési programok

Régiók közötti együttműködés (INTERREG IV C): a projektek szigorúan a tapasztalatcserére és néhány kisebb kísérleti kezdeményezésre – vizsgálati módszerekre és eszközökre összpontosulnak. A befektetési tevékenységeket nem támogatják.

További információk

URBACT: európai csere- és tanulási program olyan városok számára, amelyek a fenntartható városfejlesztést támogatják. A városok együttműködnek azért, hogy a városokkal szembeni főbb kihívásokra megoldásokat találjanak, újra és újra megerősítve azt a kulcsszerepet, amelyet az egyre összetettebb társadalmi változások kezelésében játszanak.

További információk

Horizont 2020

A Horizont 2020 program 2014-ben jött létre az Intelligens Energia - Európa program utódjaként.

A Horizont 2020 az Innovatív Unió megvalósítását lehetővé tévő pénzügyi eszköz, az Európa 2020 program zászlóshajó kezdeményezése, amelynek célja, hogy Európa számára globális versenyképességet biztosítson. A Horizont 2020 az Európai Bizottság 80 milliárd eurós költségvetésű kutatási és innovációs programja, amely a hangsúlyt a tudományos kiválóságra, a vezető ipari pozíció elérésére és a társadalmi kihívások kezelésére helyezi. Számos pályázati felhívás kínál finanszírozási lehetőségeket, hogy az állami hatóságoknak segítséget nyújtson a fenntartható energiapolitika megvalósításában.

További információk

ELENA konstrukció

ELENA – Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás – olyan konstrukció, amely szakmai segítséget nyújt. Az ilyen pénzügyi támogatás keretében elszámolható intézkedések köre az alábbiakat öleli fel: megvalósíthatósági és piaci tanulmányok; beruházási programok strukturálása; üzleti tervek; energiahasznosítási vizsgálatok; pályáztatási és szerződéskötési eljárások előkészítése és elkülönített keret a program megvalósításához felvett új munkaerő alkalmazására. A cél az, hogy a szétszórt helyi projekteket rendszerezett projektekké fogjuk össze, és „bankolhatóvá” tegyük azokat.

Az önkormányzatok akcióterveiben és beruházási programjaiban megjelenő kezdeményezéseket más módon kell finanszírozni, például hitelekkel, ESCO-finanszírozással, illetve a Strukturális Alapokból.

Az ELENA konstrukciót az Európai Intelligens Energia Európa programon keresztül finanszírozzák 15 millió eurós éves költségvetéssel.

További információk

ELENA-KfW

Ezt az új szakmai segítségnyújtási konstrukciót az Európai Bizottság indította a német KfW csoporttal együttműködésben. Olyan középméretű befektetési projekteket támogat, amelyek értéke 50 millió eurónál kisebb, és amelyeknél lehetőség van karbonfinanszírozás bevonására.

ELENA-CEB

Az Európai Bizottság dolgozta ki az Európa Fejlesztési Bank tanácsával közösen. Az ELENA-CEB szakmai segítségnyújtást biztosít a szociális lakások energiahatékonyságát célzó befektetések fejlesztése érdekében.

More information

EBRD-ELENA

Az EBRD-ELENA eszköz a helyi és regionális hatóságok és egyéb közintézmények által a fenntartható energia területén megvalósítandó beruházások finanszírozási forrásainak előkészítését és mobilizálását támogatja.

Az eszköz a fenntartható energia terén az önkormányzati szektorban megvalósítandó beruházások előkészítéséhez és kivitelezéséhez szükséges technikai együttműködés (TE) teljes költségének 90%-át fedezi, ami magában foglalja a megvalósíthatósági és piaci tanulmányokat, a támogatható projektek azonosítását és előkészítését, az üzleti tervezést, az energetikai auditokat, a beruházások kivitelezését és ellenőrzését, a beruházást kivitelező egységek létrehozását, a pályázati dokumentáció elkészítését, valamint a pályázati eljárás elindítását.

Az eszköz 5 különböző, az EBRD által támogatott energiahatékonysági beruházáshoz nyújt finanszírozást:

 • önkormányzati építkezési beruházásokhoz,
 • távfűtési beruházásokhoz,
 • városi közlekedési beruházásokhoz,
 • helyi infrastruktúra-beruházásokhoz,
 • valamint közműberuházásokhoz.

Az alábbi országok pályázhatnak: Bulgária, Horvátország, Észtország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

További információk

További információért forduljon az EBRD-hez.

Smart Cities

A klímaváltozás hatásainak enyhítésére politikai elkötelezettséget vállalt és területük számára egy holisztikus fenntartható energia akciótervet kidolgozott Covenant Aláíróknak szintén hasznára válhatnak az európai energiapolitika technológiai alkotóelemei. A Smart Cities kezdeményezés korlátozott számban támogatja olyan városok és régiók technológiára összpontosító nagyobb projektjeit, amelyek a fenntartható energiafelhasználás és energiatermelés, valamint a mobilitás területén úttörő lépéseket tesznek.

A többi stratégiai energiatechnológiai terv (SET-Terv) kezdeményezésekből merít majd, különösen a Solar Europe Initiative, az European Electricity Grid Initiative elnevezésű kezdeményezésekből, illetve az európai gazdaságélénkítési terv részét képező uniós, épületekkel és környezetbarát autókkal kapcsolatos PPP kezdeményezéséből.

További információk

Európai Energiahatékonysági Alap

A fenntartható energiaprojektekkel kapcsolatos új európai beruházási alap, amelyet 2011-ben hoznak létre. Ez az alap használja majd fel az európai gazdaságélénkítési terv által el nem költött 146 millió eurót, amely kiegészül az EIB-től befolyó tárfinanszírozással annak érdekében, hogy tőkét, garanciákat és hiteltermékeket biztosítson a közigazgatási intézmények és a nevükben eljáró szervek számára. Az alap az épületek, a helyi energia infrastruktúra, a megújuló energiát előállító üzemek és a városi mobilitás területein támogat majd projekteket.

Önkormányzati Finanszírozási Struktúra

Az Önkormányzati Finanszírozási Struktúra az Európai Bizottság és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kezdeményezése kereskedelmi bankok hitelezésének serkentése céljából kis- és középméretű önkormányzatok és közműszolgáltató cégeik számára az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagországokban (Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovák Köztársaság és Szlovénia), kiegészülve Bulgáriával és Romániával. A struktúra kombinálja az EBRD által nyújtott finanszírozást hosszú távú kölcsönök formájában és/vagy kockázatmegosztást.

További információk

Fenntartható Energia Kezdeményezés

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) önkormányzati fenntartható energiaprojekteket támogat azokban az országokban, ahol működik.

A beavatkozási területek (pl. önkormányzati energiainfrastruktúra, közlekedés, széndioxid piac stb.) célpontjában az önkormányzatok, helyi bankok, kis- és középvállalkozások és egyéb helyi szereplők állnak.

További információk


Hasznos erőforrások

PDF - 3.2 Mo
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Adatcsere
mobiltelefonon keresztül
Facebook
Támogassa a
Covenant honlapját
Newsletter
Feliratkozás a
havi hírlevélre
Rss feeds
Hírek olvasása
valós időben
Az Európai Bizottság Főigazgatóságának Az Európai Bizottság Főigazgatóságának. A Szövetség Irodája által koordinált weboldal.
Registration form | Hírek | Napirend | Oldaltérkép | RSS-súgó | Támogatóink | Jognyilatkozat